21.06.2013

Plebania

   Budynek dawnej plebanii miał być rozebrany. Zamiar ten został udaremniony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie. Budynek ma walory architektoniczne ale ulega zniszczeniu, dlatego w miarę szybko należałoby coś z nim zrobić. Coś, tzn. dokonać remontu i adaptacji z przeznaczeniem na nową funkcję.
Tak. Tylko na co?  Mimo, że jest to własność parafialna, władze miasta mogłyby  się włączyć proces przywrócenia tego budynku do użytku. Można ogłosić konkurs na jego zagospodarowanie i zabiegać o wsparcie ze środków unijnych.16.06.2013

Galeria

    Dotychczas określenie to stosowano dla instytucji wystawiających sztukę. Młodzi ludzie mówiąc galeria mają na myśli wielki dom handlowy z luksusowymi towarami. Buntuję się przed taką zmianą znaczenia słowa ale wiem, że nic nie zmienię.
Wracam do galerii czyli do sali wystawowej, która powinna być w naszym mieście. Galeria miejska mogła by być usytuowana w prestiżowym miejscu, a takim miejscem jest nasz zamek. Przykład do naśladowania to "Galeria pod belką" na zamku w Nidzicy. Była tam wystawa malarzy Olsztyńskiego Oddziału ZPAP, w której brałem udział. 
   Chciałbym pokazywać swoje prace i oglądać prace innych artystów. Programowa działalność wystawiennicza galerii może być rzeczywistą promocją miasta.
W sumie wszystko sprowadza się do tego, że zamek winien być centrum kulturalnym z salą wystawienniczą, czyli miejską galerią. Wystawiać swoje prace w galerii na zamku, to coś bardziej znaczącego niż jakiejś świetlicy czy sali Miejskiego lub Powiatowego Domu Kultury.
W zeszłym roku miałem wystawę w Muzeum Mazowieckim w Płocku.
W lipcu tego roku będę miał wystawę we Fromborku.
W Działdowie też chciałbym pokazywać swoje prace. Pozostaje mi poddasze na Grunwaldzkiej i własna organizacja. Nie wiem tylko czy ze względu na obecne, mieszkalne przeznaczenie budynku można organizować takie działania.
Muzeum Mazowieckie w Płocku SPICHLERZ


Muzeum im. Mikołaja Kopernika we Fromborku WIEŻA RADZIEJOWSKIEGO

12.06.2013

Dysharmonia

Jak to jest, że mimo zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego pojawiają się zderzenia starego z nowym wywołujące dysharmonię. Pokazuję przykłady niedopasowanej formy i rażącej dysproporcji.
Pomijam zamek, bo już wystarczająco inni się nad nim pastwili.
Ul. Katarzyny.
ul. Jagiełły
ul. Hallera