27.02.2017

Dom Bulowa

Zabytkowy  Dom Bulowa w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji postanowiono wyremontować i nadać mu nowe przeznaczenie. I tak na podstawie przeprowadzonej "na skróty" konsultacji społecznej, dokonano wyboru  jednej z przedstawionych kilku koncepcji.  W konsultacji a raczej w wyborze brała grupa przedstawicieli firm i organizacji  w piątek o godz. 11.
Stało się i wybrano. Budynek ten ma być siedzibą organizacji pozarządowych.
Co z tego wynika? Moim zdaniem, widząc aktywność organizacji pozarządowych, będzie to martwy budynek biurowy w centrum miasta.
Przeznaczenie tego budynku powinno się rozpatrywać w powiązaniu z kompleksem zamkowym.

Na razie mamy ogólną informację co do przeznaczenia i zagospodarowania zamku.
Co by szkodziło pokazać mieszkańcom zagospodarowanie poszczególnych kondygnacji zamku.

Uważam, że budynek powinien być miejską salą wystaw,galerią i zapleczem artystycznym do działań plenerowych wokół zamku.Może to być miejsce prezentacji, sztuki, fotografii, ekspozycji historycznych, działań multimedialnych i filmowych, spotkań dyskusyjnych itp. Wszystko zależy od kreatywności prowadzącego taką instytucję.

Lepszego miejsca dla tzw. forum miejskiego nie będzie.

Siedziba organizacji pozarządowych.
Jakie to będą organizacje?
Jaka będzie funkcja tego budynku.
PODYSKUTUJMY.
13.02.2017

ROZMOWY O KOSZARACH

     Po programie telewizyjnym Sprawa dla reportera i poruszonym w nim pobieżnie temacie działdowskich koszar, złożyłem propozycję by spotkać się w mojej pracowni i porozmawiać na ten temat. Składając na fb taką propozycję pomyślałem o zorganizowaniu społecznego ruchu mieszkańców, który będzie się wypowiadał nt. Koszar a w przyszłości uczestniczył w życiu miasta.

Spotkanie odbyło się 11.02.2017. Na te okazję przygotowałem wystawę wybranych prac w pewnym stopniu dostosowanych tematycznie.

Przybyło 12 osób. Panowie burmistrzowie: Grzegorz Mrowiński i Bronisław Mazurkiewicz, radni: Marian Odachowski i Zbigniew Kociela. Dwóch przedstawicieli Stowarzyszenia "Pamięć i Tożsamość": Panowie Gajewski i Rutecki. Pozostali to mieszkańcy Działdowa, czyli 6 osób. Pierwsza próba włączenia mieszkańców miasta można powiedzieć, że nie powiodła się. Może sytuacja się zmieni.

    Spotkanie miało na celu zaproponować funkcje, jakie mógłby pełnić główny budynek koszarowy.
Pojawiły się opcje:
a). opracować program użytkowy obiektu a następnie szukać środków finansowych.
b). znaleźć źródło finansowania i pod nie dostosować wykorzystanie budynku.
Osobiście opowiadam się za pierwszą formą, gdyż korzystając a drugiego rozwiązania powstają inwestycje nie "trafione", ( budynki są wyremontowane ale ich wykorzystanie jest wątpliwe)

Praktycznym efektem było opowiedzenie się zebranych co do funkcji jakie by się znalazły w tym budynku.
Co obrazuje niniejsze zdjęcie.Hierarchia funkcji:
1. Kulturalna                      9
2. Opieka społeczna           8
3. Edukacyjna                    8
4. Religijna                         7
5. Integracja społeczna       6
6. Mieszkalna                     2
7. Administr.-biurowa         1
8. Opieka zdrowotna          1
9. Produkcyjna
10. Usługowa
11. Bezpieczeństwo
12. Inne

Od teraz zachęcam do komentarzy, a przede wszystkim do składania propozycji szczegółowych.
Postaram się je segregować i zapisywać pod poszczególnymi funkcjami.

Nie ma komentarzy, więc porozmawiam sam ze sobą.
Na tej podstawie i nowych myśli można by budynek podzielić na części przynależne dla poszczególnych funkcji i na każdą z części próbować pozyskać fundusze.
1. Kultura - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2. Opieka społeczna - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
3. Utworzenie oddziału Obrony Terytorialnej - Ministerstwo Obrony (nowa propozycja)


II spotkanie dn. 6.03 2017

Rozmawialiśmy o trzech wskazanych wyżej funkcjach.
Najbardziej skoncentrowani byliśmy na funkcji związanej z opieką i pomocą osobom starszym.
poprzez utworzenie centrum dla osób starszych.
Zgłaszane były różne propozycje, ale postawą do dalszej pracy będzie przedłożona przez
dyr. MOPS Panią Małgorzatę Szymańską wizja wykorzystania budynku koszarowego na usługi
dla potrzeb osób starszych.

Niektóre propozycje wiążą się z przeglądem innych miejsc i instytucji w mieście,
w których należałoby dokonać racjonalnych zmian, ze zmianami lokalizacyjnymi łączne.
O szczegółach po następnym spotkaniu.

Padła propozycja sformalizowania naszej pracy w ramach stowarzyszenia.

3.02.2017

Koszary, jeszcze raz.

Po programie "Sprawa dla reportera", w którym mówiono o byłym obozie w Działdowie,  postanowiłem zaprosić do mojej pracowni zainteresowanych losem tego miejsca. Może zrodzą się pomysły na zagospodarowanie koszar. Wartością samą w sobie będzie aktywność społeczna.
Wreszcie może mieszkańcy będą mogli porozmawiać o swoim mieście.


itd.