21.01.2015

Zbiory

Z opóźnieniem.
17.10.2014 w setną rocznicę urodzin Hieronima Skurpskiego, odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej jego pamięci. Tablica (mojego projektu) umieszczona została na ścianie budynku parafii Ewang
elicko-Augsburskiej przy ul. Jagiełły.       Hieronim Skurpski miał nadzieję, że jego obrazy znajdą się działdowskim muzeum na zamku.
Ciekawe. Tablica obok informuje, że w tym budynku znajdowało się Muzeum Mazurskie założone w 1927.
Czy zamiast stworzonego pseudo muzeum  w ratuszu, nie należałoby reaktywować muzeum regionalnego na zamku, gdzie można by tworzyć zbiór zabytków historycznych i gromadzić dobra kultury współczesnej?


19.01.2015

Nowy Dom Kultury

     Miałem możliwość zwiedzenia budynku dawnego "Medyka", który przeznaczono na Miejski Dom Kultury.
W moim odczuciu obiekt ten jest przykładem na to, że decyzje podejmowane bez konsultacji z ludźmi, którzy mają wiedzę i doświadczenie w określonej dziedzinie, prowadzi na manowce. Stwierdzam, że zagospodarowanie budynku nie spełnia wielu wymogów poszczególnych sekcji i pracowni.
Zobaczyłem szereg absurdalnych rozwiązań funkcjonalnych i dziwnych zarządzeń,
np. na ścianach nie można powiesić obrazów.
C.D.N.
      Z nieskrywaną satysfakcją przyjąłem wiadomość o niedofinansowaniu planowanej budowy sali widowiskowej w tym miejscu.
Moim zdaniem istniejąca sala przy ul. Jagiełły powinna być poddana gruntownej modernizacji.

        Chyba jestem złośliwy, ale ucieszyła mnie wiadomość o odrzuceniu wniosku o dofinansowanie budowy nowej sali widowiskowej. Mam nadzieje, że kultura kiedyś skoncentrowana będzie na zamku i w wyremontowanym i unowocześnionym istniejącym MDK.