8.08.2019

Co na terenie po PRIMBudzieJ

Muszę przyznać, że jestem pozytywnie zaskoczony, tym że przed planowanym zagospodarowaniem tego terenu zorganizowano spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w celu przedstawienia zamierzenia inwestycyjnego. Po początkowo burzliwej dyskusji i przedstawieniu uznano, ze można ten teren przeznaczyć pod budownictwo mieszkaniowe. Projektant przedstawił koncepcję zagospodarowania.
Ilość projektowanych mieszkań - 270
Miejsca postojowe na mieszkanie - 1,5
Przewidziano część usługową.

Moje propozycje, które przedstawiłem projektantowi polegają na tym by nie było to typowe osiedle, a osiedle przyjazne, integrujące mieszkańców. W związku z tym proponuję w centrum park, teren zieleni z urządzeniami rekreacyjnymi i formami artystycznymi.
Umieszczenie budynku usługowego na skraju, by mogli korzystać także osoby spoza osiedla.
Przewidziałem miejsce na ewentualne poprowadzenie południowej obwodnicy miasta.

W załączeniu rysunki dwóch wersji