26.09.2016

Przy przejściu.

Upomnę się jeszcze raz. Zastosowanie pochylni na schodach w przejściach z ceownika przy ścianie pomogłaby sprowadzać rowery.
Także stojaki dla rowerów bardzo wskazane.15.09.2016

Sztuka w przestrzeni miejskiej.

Wcześniej proponowałem wprowadzenie elementów plastycznych na rondach
 i ekspozycji we wnętrzach instytucji.
Teraz proponuję urządzenie galerii w przejściu podziemnym.
Trwają rozmowy z zarządcą przejścia zmierzające ustalenia warunków korzystania.

Rozmowy z zarządem kolei zakończyły się niepowodzeniem.
Oczywiście przepisy lub brak życzliwości.
Tłumaczenie, że nie można w ścianie zamontować uchwytów gdyż przejście jest na gwarancji, nie przekonuje mnie.Wizja galerii PRZEJŚCIE.

12.09.2016

Szanuj zieleń

Wszystkim wiadomo, że chodniki robi się tam gdzie chodzą ludzie i gdzie jest wydeptane.
Gdyby projektować z głową , zbędne byłyby takie karteczki uświadamiające.


4.09.2016

Budżet Obywatelski.

    Mój projekt do Funduszu Obywatelskiego dotyczący dofinansowania Pracowni Malarstwa MŁYN II na Grunwaldzkiej został odrzucony ze względu na braki formalne (trzy osoby popierające wniosek nie są zameldowane w Działdowie).
    W procedurze naboru wniosków są przewidziane konsultacje i usuwanie braków formalnych. Rzeczywiście, tak powinno być. Przecież żaden projekt, konkurs, przetarg nie powinien być odrzucony ze względu na braki formalne.  Urzędnik powinien pomóc wnioskodawcy w  prawidłowym przygotowaniu dokumentów. Czy to, że odrzuca  wniosek ze względów formalnych  przynosi mu chlubę, czy okazuje się ograniczonym biurokratą?
         Co innego względy merytoryczne.
Czy rzeczywiście mój projekt „dotyczy działalności dostępnej dla ściśle określonej nielicznej grupy odbiorców”?

         Można dyskutować, tylko z kim. Dokument nie jest podpisany, a dostarczony był pocztą email.