31.12.2013

O zabytkach 2

    Na wsiach też znajdują się budynki, nie tyle zabytkowe, co posiadające pewne walory architektoniczne warte zachowania.
   Remonty elewacji, docieplana budynków są zagrożeniem dla ich wartości architektonicznych.
Zmienia się formę budynków poprzez dobudówki, werandy.
Detale architektoniczne ( gzymsy, profile ciągnione, boniowanie, opaski itp.) sprawiają kłopot,
więc podlegają skuciu. Wtedy mocowanie styropianu nie sprawia kłopotu a tynk strukturalny nadaje nowości budynkowi i nikt nie pamięta, że wykonany był z czerwonej cegły na kamiennym fundamencie a pokrycie dachowe miał z dachówki.
Podaję przykłady budynków wiejskich.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wcześniej pisałem, że budynki zabytkowe czy posiadające walory architektoniczne, powinny być ocieplane od wewnątrz. Jest taka technologia. Obecnie ociepla się od zewnątrz budynek przedwojennej "strażnicy" przy ul. Konopnickiej.
Mam wątpliwości czy ocieplenie zewnętrzne styropianem powinno być zastosowane do tego budynku.


                                                        Wygląd budynku pierwotny


Budynek w trakcie robót zewnętrznych.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                            Stopniowe szpecenie ładnego budynku.

22.12.2013

O zabytkach 1.

Ochrona zabytków
1. Budynek przy ul. Katarzyny róg Zamkowej.
Jeden z ciekawszych budynków w Działdowie. Kojarzy mi się z renesansową architekturą pałacową.
Trzeba się zaniepokoić co z nim będzie, gdyż elewacja wymaga pilnej odnowy. A wydarzyło się, że kilkanaście lat temu usunięto drewniane kasetony umocowane pod spodem gzymsu (dla bezpieczeństwa). Właściciele poszczegółnych lokali wymienili stolarkę okienną i tak, są różne podziały i kolorystyka.
Ozdobne detale architektoniczne odpadają i będzie problem z ich odtworzeniem. Co ja piszę?
Przecież jest dobrze opanowana technika konserwatorska polegająca na rozbiórce, skuciu i przykryciu.
Obawiam się, że do tego może dojść i w tym przypadku.
2.12.2013

Sztuka sakralna.

    Świątynie i ich wyposażenie są zaliczane do dzieł często najwyższej klasy. Na przestrzeni wieków artyści wznosili się na wyżyny mając przeświadczenie, że tworzą ku chwale Boga. W wielu wyjazdach, podziwiałem niezwykłe formy architektoniczne świątyń a we wnętrzach rzeźbę i malarstwo, które zachwyca mistrzostwem i jest chlubą dla dawnych mistrzów.
Co pozostanie po naszych czasach i czy będziemy dumni z tego co pozostawimy?
Po pierwsze nie ma procedury (może jest, ale niekonsekwentnie stosowana) dotyczącej wymogów artystycznych i estetycznych wytworów sztuki sakralnej.
Po drugie trzeba zdać sobie sprawę z tego, że jeśli już coś zostanie przyjęte i  poświęcone, to trudno potem to usunąć.
Oto przykłady:Karykaturalna kopia centralnej części ołtarza Wita Stwosza znalazła miejsce w naszym kościele.
Dlaczego ołtarz w stylu gotyckim znajduje miejsce w neobarokowym kościele?Rzeźba Matki Boskiej i Św. Katarzyny, rzeźby o żenującym poziomie artystycznym.
"Ozdobne" narożniki ramy, praktycznie przeszkadzają skupić wzrok na obrazie.
Zmiana wizerunku Jezusa na krzyżu. Czy na lepszy?                                                                Bez komentarza.Pojawiło się kolorowe oszklenie okien.
Kolorowe szkło było stosowane w witrażach, w świątyniach gotyckich.
Pojawiły się też nowe kolory ( żółty w fasetach i machoń w kapitelach słupów).


Świadectwo pychy fundatorów. Takie tablice przeznaczane są dla bohaterów, męczenników czy ludzi zasłużonych.

                                                        CDN