21.07.2014

Ad. strategii rozwoju.

Wczoraj Radio 7 poinformowało, że Mława rozpoczęła prace nad Strategią rozwoju miasta.
Mieszkańców zaprasza się do udziału w konsultacjach i wnoszeniu własnych propozycji
do tego opracowania na wnioskach, które dostępne są w Urzędzie Miasta.
Nie tylko można, ale tak trzeba. U nas też.

O basenie i akwenie.

     Byłem na spotkaniu w CKU zorganizowanym przez stowarzyszenie Razem Dla Działdowa,
na którym została przedstawiona koncepcja budowy basenu w Działdowie.
O przedstawionej propozycji nie ma co dyskutować gdyż jest realistyczna i na miarę Działdowa.
W sumie chyba dobrze się stało, że z aquapakiem się nie udało gdyż było to przedsięwzięcie ryzykowne ekonomicznie. (W maju w programie ekonomicznym PR III, podano na przykładzie działdowskiego aquaparku nieracjonalnie wykorzystywanie środków europejskich).
Rekreacja wodna może także odbywać się w bardziej urozmaiconej formie w akwenach otwartych.
Myślę o projekcie stworzenia zalewu na Działdówce. Wzorować można się na Mławie. Nim powstał tam basen stworzono zalew na Rudzie. Teraz w letnie dni mieszkańcy miasta masowo korzystają z tego miejsca. Zalew to miejsce tworzenia infrastruktury gastronomicznej, turystycznej i sportowej (krosowe zawody kolarskie). Na dalszych odcinkach Wkry rozwinięte jest kajakarstwo, do którego możnaby się przyłączyć.
    Teraz kilka refleksji nt. zorganizowanego spotkania. Pochwalam tę inicjatywę, ale zastanawiam się dlaczego często kandydaci do władz, jeśli już w nich się znajdą nie mają potrzeby konsultowania społecznego swoich pomysłów. Z drugiej strony na takich spotkaniach wiele wypowiedzi jest nie na temat, przejawia się w nich prywata, krytykanctwo a często złośliwość. Mimo tego spotkania władz z mieszkańcami w sprawach istotnych dla miasta powinny się odbywać.

Dopis. kwiecień 2015
Już trwają prace przygotowawcze związane z utworzeniem zalewu i miejsca rekreacji.