4.04.2015

O cmentarzach i pochówkach

1. Groby żołnierzy.
Na naszym terenie jest wiele grobów żołnierzy poległych w czasie I Wojny Światowej.
Może są opracowania szczegółowe, które zawierają informacje o poległych.

Cmentarz żołnierzy przy ul. Grunwaldzkiej.


Okazuje się , że daty na tablicy informacyjnej nie są zgodne, gdyż pojawia się grób z 1920 roku.Moim zdaniem w to miejsce należałoby zagospodarować, uporządkować i wykonać obelisk lub lapidarium z wykorzystaniem zniszczonych tablic nagrobnych.2. Cmentarz.
    Zgodnie z przepisami na cmentarzu parafialnym nieopłacone miejsce pochówku skutkuje likwidacją grobu. Po zmarłym posiadającym rodzinę, która płaci  pozostaje ślad na ziemi. W przeciwnym razie, pozostaje nicość.
     Rozumiem, że nie mogą być groby opuszczone i zaniedbane. Musi być zwalniane miejsce na nowe pochówki, dlatego proponuję następujące rozwiązanie.
Po likwidowanym grobów dane z tabliczek mogłyby być wygrawerowane na małych płytkach i mocowane na specjalnie do tego przeznaczonej "Ścianie pamięci". Tyle można zrobić dla tych zmarłych.Taki widok dla każdego nie jest obojętny.