17.02.2013

Pomieszanie c.d.

  W swoim czasie gościłem w pracowni na Grunwaldzkiej 7 radnego, który pełni znaczącą funkcję
w Radzie Miasta. Był zainteresowany pracownią i planami działalności. W trakcie miłej rozmowy
powiedziałem, że w tym budynku planuje się usytuować lokale mieszkalne. Pan radny był zaskoczony i wzburzony pomysłem usytuowania mieszkań na terenie dawnego obozu.  Zadeklarował, że będzie interweniował w tej sprawie. Niestety nic się nie zmieniło, są już dwa lokale a obecnie trwają prace przy tworzeniu następnych trzech.
W swojej bezczelności zaproponowałem by ten budynek przeznaczyć na siedziby organizacji,
stowarzyszeń itp. (Do chwili remontu miały tam już siedziby Polski Związek Łowiecki i Wędkarski).
Można by tu przenieść organizacje z budynku przy Caritas, który bez remontu mógłby być przeznaczony na mieszkania.
Obecnie na poddaszu jest w trakcie urządzania Pracownia Malarstwa z magazynem obrazów oraz biuro Towarzystwa Miłośników Ziemi Działdowskiej. Na piętrze będzie pięć lokali mieszkalnych. Na parterze siedziba Straży Miejskiej i Biblioteka Pedagogiczna. Takie pomieszanie funkcji prowadzi do konfliktów, które już zaczęły występować.16.02.2013

Pomieszanie z ...

     Przy ul. Grunwaldzkiej 7 znajduje się budynek, który wchodził w kompleks dawnych koszarów
a później obozu działdowskiego. Na parterze z wejściem od ulicy znajduje się Biblioteka Pedagogiczna.
Pierwsze piętro do 2011 roku zajmował Ośrodek Terapii Uzależnień. Po wyprowadzeniu się Ośrodka dostałem od Pana Burmistrza propozycję przeniesienia Pracowni MŁYN na poddasze tego budynku.
Poddasze stało się magazynem moich i prof. Wojciecha Cieśniewskiego, w sumie ponad 1000 obrazów.
Na poddaszu też wygospodarowany został pokój na siedzibę Towarzystwa Miłośników Ziemi Działdowskiej.
Wyższa część poddasza miała być przeznaczona na pracownię. W związku z tym wykonałem stosowną dokumentację na adaptację poddasza z kosztorysem i wnioskiem o dofinansowanie z MKiDN.
W międzyczasie zapadła decyzja by pierwsze piętro przeznaczyć na lokale mieszkalne a zlecenie na opracowanie dokumentacji budowlaną otrzymał kto inny, przez co mój projekt poszedł do kosza i pozwolenie na budowę nie obejmuje robót adaptacyjnych poddasza.
Przyznam, że jestem bardzo krytycznie ustosunkowany do pomysłu tworzenia mieszkań w tym budynku. Dlaczego?
1. Plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje ten teren na usługi i kulturę a nie na mieszkania.
2. Mieszanie kilku różnych funkcji prowadzi do konfliktów, które już występują, mimo że na razie
utworzone zostały dwa lokale, a docelowo ma być pięć.
3. Mieszkania na terenie dawnego obozu profanują to miejsce. Widok suszonego prania obok pomnika poświęconego pomordowanym powoduje pewien zgrzyt.
4. Brak jest powierzchni na pomieszczenia pomocnicze, gdyż budynek jest niepodpiwniczony.
5. Projekt adaptacji nie uwzględnia sanitariatów i doprowadzenia wody na poddasze dla Pracowni
 i Towarzystwa Miłośników Ziemi Działdowskiej.
6. Dodatkowo na parterze znajduje się siedziba Straży Miejskiej.
c.d.n.