31.12.2012

Koń i żaba.

   Wiele osób z ostentacją wypowiada zdanie "mnie polityka nie interesuje",
uważając politykę za coś brudnego i niegodnego. Oczywiście, jak się patrzy na naszych wybrańców w parlamencie, na ich zacietrzewienie i często przekładanie interesu prywatnego lub partyjnego nad sprawy kraju, można mieć takie przeświadczenie.
Z drugiej strony mamy demokrację i podobno wpływ na los kraju. Doczekaliśmy się demokratycznych wyborów, tylko jakoś nie podobają nam się ci, których wybraliśmy. Dlaczego tak się dzieje?
Przede wszystkim rządzący zrywają kontakt ze społeczeństwem. Nie liczą się z ich opinią.
Nie tworzą zorganizowanych form kontaktu ze społeczeństwem. Może bariery te wynikają z braku porozumienia często zwykłego niedoinformowania.
    W związku z powyższym, podejmując i opisując pewne zagadnienia opieram się w dużej mierze na odczuciach, mojej wiedzy (na pewno niepełnej) oraz mojej logice. Czyli subiektywnie.
Jednocześnie wtrącam się i zakłócam ustalony porządek. W takim przypadku mój teść używał przysłowia:
"Gdy konia kują, niech żaba nogi nie podstawia". Ja natomiast uważam, że koń widzi z góry a żaba ze swojej perspektywy i sądzę, że warto porównać te spojrzenia by wyrobić sobie właściwą opinię.
Moje wypowiedzi często krytyczne dotyczą spraw a nie ludzi. Dobrze jest mieć różne poglądy a nie poróżnić się. Czego sobie życzę.

29.12.2012

Ożywienie Działdowa.

   Przeczytałem, pobieżnie dokument o nazwie Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Działdowo.
Opracowanie, którego 80% zawierają informacje historyczne, dane statystyczne i demograficzne.
Poszukiwałem w nim konkretnych i praktycznych wskazań, jakie będą podjęte zadania by ożywić miasto.
Jaki obiekt i teren, będzie miał przeznaczenie. Jeśli działalność kulturalna, to jaka? Wprowadzenie nowych funkcji, to jakich? Adaptacja z przeznaczeniem na co?
Wszystkie zapisy są ogólnikowe i dlatego powstają niespodzianki,
których nie ma w zapisach formalnych czy programach wyborczych.
Oto niektóre zapisy ujęte w Programie:
1. Remont Ratusza ale nie napisano w nim, że będzie przeznaczony na muzeum poświęcone Krzyżakom.
2. Rewitalizacja murów obronnych zamku.
3. Rewitalizacja Zamku Krzyżackiego - rewaloryzacja i zagospodarowanie nowych przestrzeni. Na co?
    Przecież nie jest tajemnicą, że decydenci chcą przeznaczyć zamek na cele komercyjne realizowane przez          prywatnego inwestora, o czym dokument nie wspomina.
4. Rewitalizacja budynków przy ul. Wolność 64 (dawne Liceum Medyczne). Modernizacja
 i nadanie nowej funkcji , też nie napisano jakiej.
   Co warty jest taki plan, który daje zupełną dowolność?
   Przepraszam, jest jeden konkretny zapis. Rewitalizacja budynku po byłych koszarach
 z przeznaczeniem na hospicjum, tylko że nic z tego nie wyszło.









27.12.2012

Strategia rozwoju miasta.

   Dokument określający strategię rozwoju miasta Działdowo, został opracowany w 2001 roku
i wkrótce skończy swoją ważność.
Zamieszczam cytat ze wstępu:
  "Strategia Rozwoju Miasta Działdowa jest wyrazem dążeń wspólnoty samorządowej 
do zapewnienia trwałych podstaw rozwoju miasta oraz poprawy warunków  życia jego mieszkańców. 
Społeczna akceptacja oraz identyfikacja mieszkańców z wypracowanymi celami rozwoju dają szansę
władzy  lokalnej na przejście z poziomu administrowania miastem do poziomu zarządzania, 
co w kontekście równoważenia rozwoju prowadzi do osiągnięcia  ładu zintegrowanego, oznaczającego  ład społeczny," 
Czy społeczeństwo identyfikuje się z decyzjami władzy?
Założenia Strategii rozwoju nie zostały zrealizowane, gdyż odnosiły się do przedsięwzięć w formie ogólnej,
przez to decyzje można podejmować abstrakcyjnie w zależności co komu przyjdzie do głowy.
    Wymienię kontrowersyjne decyzje lub ich brak, albo niejasności w stosunku do:
1. Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w ratuszu miejskim.
2. Zamek i siedziba Urzędu Miasta
3. Dom Kultury i zagospodarowanie budynku po Liceum Medycznym
4. Koszary.
5. Inwestycje DAR
6. Aquapark
7. Sala gimnastyczna przy Skłodowskiej
8. Budynek parafialny przy Kościele św. Wojciecha
9. Budynek młyna przy Wolność 2a
10. Sprzedaż wieży ciśnień.
11. Zagospodarowanie przestrzenne miasta.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powinien być opracowany przy udziale społecznym mieszkańców. Nawet największy autorytet z zewnątrz nie jest w stanie sporządzić właściwego planu zagospodarowania przestrzennego. Obecny plan jest bardzo krytycznie oceniany przez fachowców i mieszkańców miasta.
    Przedstawiam właściwą procedurę sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, którą można  zastosować przy opracowaniu strategii rozwoju.
* Uchwała Rady Miasta o przystąpieniu do sporządzenia planu
* Ogłoszenie i obwieszczenie w lokalnej prasie i w sposób zwyczajowy
* Wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
* Rozpatrzenie wniosków
* Opracowanie projektu planu
* Uzgodnienie projektu planu oraz opinie
* Wyłożenie projektu do publicznego wglądu
* Dyskusja publiczna
* Uwagi do projektu planu
* Zmiany w projekcie planu
* Ponowne procedury w niezbędnym zakresie
* Uchwała R.M. o rozpatrzeniu uwag i uchwalenie planu
* Ocena planu przez Wojewodę




23.12.2012

IMPK c.d.

  Nie ma co ukrywać. Pomysł stworzenia muzeum i to jeszcze interaktywnego, poświęconego Państwu Krzyżackiemu jest wielce kontrowersyjny. W opinii społecznej w większości krytykowany. Krytyka nie dotyczy istoty tworzenia muzeum. Tylko takiego muzeum. Co prawda są ludzie, którzy twierdzą, że powinno budować się tylko fabryki i zakłady produkcyjne. Przedsięwzięcia kulturalne natomiast wymagają nakładów a nie tworzą dobrobytu. Jednak człowiek wymaga zrównoważonego rozwoju, czyli materialnego i kulturalnego.
Wymyśliłem kiedyś taki aforyzm:
"Jeśli masz związek z biznesem
a kultura i sztuka jest ci obojętna.
Jesteś biednym człowiekiem".
  Ale do rzeczy. By nie było kontrowersji w podejmowaniu pewnych decyzji, należałoby przeprowadzać konsultacje społeczne, czy po prostu informowanie. Społeczeństwo powinno być zapoznane z pomysłami  władzy przed ich podjęciem. Pomysł utworzenia  Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego był dla wszystkim zaskoczeniem, niestety negatywnym.
Przepraszam, była konsultacja z niektórymi organizacjami społecznymi dotycząca akceptacji wybranego już    dyrektora. Czyli po fakcie. Można było przecież doprowadzić do spotkania z osobą kandydującą na stanowisko dyrektora, poznać człowieka i program na jakim będzie się opierał prowadząc muzeum. No cóż.
  Ciekawostka. Rok temu Urząd Miasta (imiennie nie wiadomo kto) ogłosił wśród szkół konkurs na projekt  logo IMPK. Regulamin był sporządzony nieprofesjonalnie gdyż nie obejmował tak istotnych zagadnień jak:
składu komisji konkursowej, nagród, wystawy prac, itp. Moja szkoła wysłała kilkanaście projektów. Do dziś nie ma żadnego odzewu. Młodzież już nie pyta o wyniki konkursu, gdyż ukończyła naszą szkołę.

Dopisane w 2014r.
Muzeum brało udział w konkursie na Siedem Cudów Polski.
Mogłoby startować też w konkursie siedmiu absurdów Polski, ale takiego konkursu nie było.



22.12.2012

IMPK

  Byłem na spotkaniu opłatkowym pracowników szkoły i emerytowanych nauczycieli w lokalu Przedzamcze.
Miła atmosfera, dobre dania i rozmowy na różne tematy. Aż padło pytanie skierowane do mnie, czy nie wiem kiedy zostanie otwarte Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego. To pytanie wywołało u mnie
niezdrową emocję. Dlaczego? Po pierwsze nie wiem kiedy i nie bardzo mnie to interesuje. Po drugie, do samej idei  i sposobu jej realizacji  od początku byłem i jestem krytycznie nastawiony.
Teraz ja zadaję pytania, tylko nie wiem do kogo je skierować.
Kto był autorem takiego pomysłu? Jakie argumenty przemówiły za takim pomysłem? Dlaczego w ratuszu?
Jestem za utworzeniem muzeum w Działdowie, ale muzeum związanego z naszym regionem. Przed wojną było w Działdowie muzeum, a tyle lat po wojnie nie ma woli by je reaktywować. 
  Zadaniem  muzeum (zgodnie z ustawą z 21 listopada 1996 o muzeach) jest: 
1. Gromadzenie zabytków.
2. Katalogowanie i naukowe opracowanie zbiorów.
3. Zabezpieczanie i konserwacja zabytków.
4. Wystawy czasowe.
5. Organizowanie badań i ekspedycji naukowych.
6. Prowadzenie działalności edukacyjnej i artystycznej.
7. Prowadzenie działalności wydawniczej.
  Interaktywne muzeum nie będzie realizować głównych zadań jakie spoczywają na instytucji muzealnej.
Wniosek jest taki, że z założenia coś co tworzone jest w ratuszu nie ma prawa nazywać się muzeum gdyż nie będzie zajmować się zabytkami. Tyle co do interaktywności.
   Pomysł by poświęcić muzeum Krzyżakom jest naganny. Równie dobrze można by stworzyć muzeum Armii Czerwonej, przecież ona też miała wpływ na naszą historię, a Wehrmacht tak jak Krzyżacy miał wpływ na rozwój cywilizacyjny. Dodatkowo przeznaczenie na ten cel ratusza miejskiego, który zawsze był siedzibą aktualnej władzy w mieście obraża mnie jako Polaka i mieszkańca Działdowa.
  Argument, że można było pozyskać pieniądze nie jest żadnym usprawiedliwieniem.
Mamy zamek, dom Krzyżaków i tam w ramach muzeum powinna być urządzona ekspozycja poświęcona Krzyżakom ale w ramach muzeum  historii Ziemi Działdowskiej.

  

20.12.2012

Dlaczego?

  Nie bez oporów wewnętrznych zacząłem pisać. Jestem plastykiem, nauczycielem i projektantem budowlanym.  Mieszkam w Działdowie, tu pracuję i tworzę.  Więcej o mnie na stronie www.andrzejwalasek.pl
  Mam wiele przemyśleń n.t.  życia społecznego i kulturalnego, którymi chciałbym się podzielić. Dotkliwie odczuwam brak lokalnego forum wymiany poglądów, czy organizacji, która wpływałaby na decyzje podejmowane przez władze miasta. Tak wiele słyszymy o demokracji i samorządności. Okazuje się , że samorządność to władza, która sama rządzi. Jedyną formą demokracji, w której  bierze udział obywatel są wybory.  Potem już nie ma na nic wpływu.  Wybrani tworzą sobie układy koalicyjne, zmieniają poglądy i podejmują decyzje, na które nie mamy wpływu.O programach wyborczych nie ma co mówić.
  W swoich wypowiedziach chciałbym głównie poruszyć zagadnienia, dotyczące szeroko pojętego rozwoju Działdowa. Przeraża mnie brak aktywności społeczne. Ludzie zabiegają o swoje interesy a dobro społeczne jest im obojętne. Wydaje mi się, że więcej widzę i w związku z tym chcę zabierać głos, dając materiał do przemyśleń.
Mam tylko jeden problem. Wypowiadając się krytycznie lub mając inne zdanie, nie chcę nikogo obrażać ani tworzyć  konflikty.  Poprzez blog chciałbym znaleźć osoby, które podejmą ze mną twórczą polemikę.