16.01.2016

Partycypacja.

Lepiej byłoby używać słowa współudział, ale trudno, nie o to mi chodzi.
Partycypacja czyli współudział społeczeństwa (mieszkańców miasta) w sprawach
ogólnospołecznych. Jest to dziś podstawowa forma demokracji i  winna być bezwzględnie stosowana.
Mieszkańcy naszego miasta powinni wypowiedzieć się w związku z opracowywaną Strategią Rozwoju Gminy-Miasto Działdowo na lata 2015-2025.
Powinni, ale informacja o tych pracach i konsultacjach była w niewystarczającym stopniu upowszechniona.
Przykład załączony to:
- spotkanie konsultacyjne 22.12.2015 (praktyczne dwa dni przed świętami)
- godz. 9.00 ( w godzinach pracy)
Efekt taki, że było 4 zainteresowanych mieszkańców i ok. 8 urzędników U.M.
Pani z UM wytłumaczyła, że była informacja na stronie internetowej i w prasie, ale efekt był widoczny.
Czyli winni są ludzie, czy mało skuteczne dotarcie do nich?l
Konsultacje odbyły się.


7.01.2016

W obronie kamieniarzy.

Rodziny zamawiają nagrobki swoim zmarłym. 
Taki nagrobek trzeba zmontować na cmentarzu, a tu utrudnienia:
- furtka od strony szkoły ma ok. 60 - 70 cm co nie ułatwia wniesienia ciężkich elementów
- od ul. Nidzickiej nie przewidziano zatoki przed bramą dla samochodu i jest jak na zdjęciu,
trzeba przejeżdżać po trawniku.