28.02.2014

Drobiazgi.

1. Łukowe nświetle nad witrną (charakterystyczne w budynkach na rynk) zostało zamurowane i przykryte szyldem banku.
 2. Szpetne bariery dzielące chodnik dwupoziomowy. Niespotykane rozwiązanie.


3. Na wielu budynkach są trzy numery. Za to tabliczki oznaczające zabytki są zniszczone i nieczytelne.

4. Modernizacja i utrata detali architektonicznych,
5. Po remoncie budynku,w najładniejszej balustradzie schodowej umocowano gryfa głową do dołu.


Dwie balustrady. Stara i współczesna.


27.02.2014

Basen z pomysłem.

     Aquapaku w Działdowie nie będzie. Niektórzy ubolewaja nad tą sytuacją, inni mówią, że dobrze się stało. Pierwsi twierdzą, że była to wartościową iniciatywa, drudzy uważają, że unikneliśmy dużych wydatków związanych z utrzymaniem tej inwestycji.
Kto ma rację? Trudno powiedzieć bez rzetelnych badań i opinii.
W związku z tym mam następujący pomysł.
Przy podejmowaniu strategicznych inwestycji w mieście. A właściwie przy opracowaniu strategii rozwoju miasta trzeba uzyskać dane demograficzne, ekonomiczne, socjologiczne, urbanistyczno-architektoniczne, konserwatorskie itp.
Takie dane a nawet sugestie rozwiązań możnaby uzyskać nawiązując kontakty z wyższymi uczelniami w celu zaproponowania studentom badań i opracowań w ramach prac magisterskich.
Uważam, że praca magisterska jest wartościowym materiałem gdyż jest obiektywna, spełnia ktyteria pracy badawczej i realizowana bez nacisków zewnętrznych.
Zamiast robić prace magisterskie oparte na fikcyjnych materiałach możnaby zająć się kompleksowo  i praktycznie naszym miastem.
Socjolog zbiera opinie społeczeństwa na temat planowanych przedsięwzięć. Badanie społeczne i forma pytań musi być skonstruowana wg zasad, które są wiedzą w tej dziedzinie.
Ekonomista bada warunki ekonomiczne. Dokonuje analizy ekonomicznej i wyciąga wnioski, np. sensu budowy aquaparku.
Architekt i urbanista sugeruje rozwiąznia w swojej dziedzinie. Itd.
Wydaje mi się, że nie jest to aż tak bardzo abstrakcyjny pomysł.
P.S.
      Dobrym przykładem była praca dyplomowa Wojciecha Wółkowskiego dotycząca koncepcji adaptacji działdowskiego zamku.