1.11.2015

Ułatwić

Jeśli problemem jest zrobienie pochylni dla rowerów w przejściu podziemnym przy ul. Księżodworskiej  by ich nie nosić, to może wykonać chodnik wzdłuż torów żeby przejechać lub przejść w kierunku centrum.


Koło mojego domu.


Wąska droga, skręt pod kątem prostym przy rogu zasłoniętym zielenią (widok z okna).
A można było przy okazji wykonywania parkingu zmienić kształt łuku by poszerzyć przejazd. 

                                               Moja propozycja zmiany łuku nie znalazła uznania.


2. PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH.
Z ul. Tuwima idąc do miasta nikt nie przechodzi przejściem dla pieszych.
Dlaczego? Bo musi się cofnąć.