1.07.2013

Wystawa we Fromborku

   Malowanie jest procesem twórczym, w którym malarz rozwiązuje różne dylematy i zmaga się z nimi w zaciszu pracowni. Jednak praca twórcza ma sens jeśli jest udostępniana szerszej publiczności. 
Formą prezentacji pracy artysty jest wystawa. Oczywiście rangę wystawy stanowi rodzaj galerii czy miejsce.
   Jestem w przededniu mojej wystawy we Fromborku i przyznam, że niepokoję się jak wypadnie.
Wernisaż 5 lipca 2013 godz.16 - Wieża Radziejowskiego na Wzgórzu katedralnym.
Pokażę cykl obrazów, który nazwałem MŁYN i KRZYŻ, gdyż zainspirowany jest filmem Lecha Majewskiego o tym tytule.
Chciałbym te obrazy pokazać także w Działdowie. Ale gdzie?