27.12.2014

Odnawianie c.d.

Odnowiona kamienica przy ul. WolnościWsporniki wykusza były profilowane. Zrobiono proste skosy.
Oczywiście różne okna.
Gzymsy straciły profile.
Przewody może będą schowane, ale dlaczego nie przed zrobieniem elewacji.
Kolorystyka jednolita, bez akcentów, podziałów czy opasek okiennych, które były.

1.12.2014

Fachowa robota.

    Do projektowania i wykonywania robót trzeba mieć wiedzę, kwalifikacje i uprawnienia. Jednak gdy patrzymy na efekt finalny nawet laik ma wątpliwości i zastrzeżenia. 
Skoncentruję się na robotach drogowo-komunikacyjnych.
Wszystkich wkurza, że w przejściu podziemnym  brak  pochylni dla sprowadzenia roweru ( w windzie się nie mieści), sprowadzenia wózka w przypadku awarii windy. Co stało na przeszkodzie by zrobić pochylnię.
Ronda mają tak zacieśnione łuki, że ciężko zmieścić się samochodem osobowym. Tiry tylnymi kołami wjeżdżają na krawężniki. Wysokie wysepki między pasami jezdni są wielkim zagrożeniem. Kierowca może się zagapić, źle ocenić odległość i doprowadzić do uderzenia w taką wysepkę a skutki mogą być tragiczne.
Chodniki, pasy zieleni nie uwzględniające warunków indywidualnych. Wyniesione chodniki z zarośniętymi trawą obrzeżami. 
    Chciałbym mieć możliwość porozmawiania z projektantem i wykonawcą nawierzchni chodnikowych.
Gdyby jeszcze Pan Starosta czy inne władze mogłyby zapobiec budowaniu na drodze do Lidzbarka wysepek z wysokimi krawężnikami i formowaniu ciasnych łuków, które mogą być przyczyną wypadków.
     A tak nawiasem. Czy nie można zaprojektować ronda w ten sposób aby go nie rozbierać w przypadku transportu ładunku wielkogabarytowego?

Tu się nosi rowery.

W związku z tym proponowałbym alternatywnie chodnik wzdłuż  torów do wiaduktu i ul. Kochanowskiego


Chodnik pod kątem prostym, a ludzie wolą chodzić krótszą drogą. Wina ludzi czy projektanta?

Nowy Burmistrz

     Wybory zakończone. Nowym Burmistrzem Miasta Działdowo został Pan Grzegorz Mrowiński.
Jest nadzieja, że decyzje będą podejmowane w sposób mądry przy współudziale społeczeństwa.
Liczę na to, że Pan Burmistrz znajdzie formy informowania  społeczeństwa i konsultowania swoich zamiarów.
Życzę Panu powodzenia i satysfakcji z pełnionej funkcji.
Deklaruję swoją gotowość do współpracy.