2.06.2016

Teren miasta.

Centra miast charakteryzują się intensywną zabudową. Grunty w centrum są najdroższe dlatego budownictwo jest zagęszczone i wielokondygnacjowe. Wydaje mi się, że marnowane są tereny pod markety. Obok Netto powstaje następny obiekt handlowy. Zabierają dużo cennej powierzchni. Podobnie Biedronki.
Przeważnie tego typu obiekty sytuuje się na obrzeżach miasta, natomiast centrum zostawia dla intensywnej, zwartej zabudowy zapewniającej potrzeby mieszkańców.
Dodam, że to znaczące miejsce wypełniły wątpliwej jakości architektonicznej obiekty.Nowa ulica Curie Skłodowskiej

Mam wiele uwag i wątpliwości w związku z tymi robotami.