22.03.2015

Jeszcze o koszarach.

     Moim zdaniem już  się nie da uratować głównego budynku koszarowego, przynajmniej części murów wykonanych z muru pruskiego. Gdyby istniało porozumienie władz centralnych i lokalnych, ten budynek mógłby być adaptowany na Urząd Skarbowy. A tak, zakrawa na kpinę z ludzi pobudowanie nowego "pałacu" dla urzędników skarbowych w mieście z dużym bezrobociem.
Życie codzienne kwitnie na terenie obozu i ludziom mieszka się dobrze, bo bezrefleksyjnie.
Ale to nie ich wina, tylko tych, którzy podejmują autorytarne decyzje.


    W głębi pomnik.

Niżej zdjęcie orła.


Co to jest za orzeł?
Forma orła jest karykaturalna, nie zgodna ze wzorem. Koronę należałoby też mu przywrócić.
Jestem do dyspozycji by to zmienić.

Coś nowego.
Coś nowego będzie na placu apelowym dawnego obozu, ale przecież to coś małego, może nie warto zawracać nikomu głowy.


                           Pan Burmistrz wstrzymał tę samowolę.