24.11.2014

Architektura handlowo-usługowa

    Nie będę dokonywał oceny zabudowy miejskiej, ale samo umieszczenie tych zdjęć spowodowane jest moimi wątpliwościami dotyczącymi formy architektonicznej i zabudowy.


16.11.2014

Sugestie strategiczne.

    W związku z tym, że są wybory, pobudziłem swoją wyobraźnię. Co ja bym uwzględnił w swoim programie gdybym kandydował. Czyli co bym proponował swoim wyborcom.
Moją wizję skomplikowały decyzje, które zostały zrealizowane w ostatnich latach. W związku z powyższym zacznę od najbardziej znaczącego obiektu dla Działdowa tj zamku.
Zamek trzeba remontować i przejąć w użytkowanie gdyż na zabytki można pozyskać fundusze unijne.
Choć nie wiem czy nie jest za późno by przygotować wszystkie formalności.
Żeby to zrobić trzeba gdzieś przenieść Urząd Miasta. Była szansa by ulokować w najlepszym jakie było miejscu tj. w byłym Medyku. Niestety Medyk został przeznaczony na MDK. Propozycja Władz jest taka by nowy Urząd pobudować na części Pl. Piłsudskiego (obecnym parkingu).
Pozostał jeszcze budynek koszarowy przy ul. Grunwaldzkiej, na który nie ma pomysłu.
I tu do wyborców w ankiecie zapytania:
1. Czy zamek powinien być sprzedany prywatnemu inwestorowi?
2. Jaką funkcję powinien pełnić zamek - komercyjną (hotel, restauracja spa), czy kulturalno- edukacyjną?
    Jeśli podjęte zostaną decyzje dotyczące zagospodarowania zamku, to trzeba wyprowadzić z niego Urząd Miasta i tu pytania:
1. Czy jesteś za budową nowego Urzędu Miasta na Pl. Piłsudskiego (parking) ?
2. Czy jesteś za ulokowaniem Urzędu Miasta w istniejącym obiekcie (budynek koszarowy, budynek po Urzędzie Skarbowym, Ratusz po przeniesieniu muzeum krzyżackiego do zamku), inne.
5. A może do Medyka po powrocie MDK do wyremontowanych pomieszczeń na ul. Jagiełły (dotychczasowy MDK)
      Program adaptacji zamku i ustalenie programu użytkowego powinien być wypracowany w ramach debaty społecznej i reaktywacji Społecznego Komitetu Odbudowy Zamku w Działdowie.
Co w takim razie z kulturą. Jest nowy MDK o dużej kubaturze ale bez sali widowiskowej i nie najlepszej funkcji użytkowej. Na razie nie wiemy na co ma być przeznaczony budynek istniejącego MDKu.
Pytania do wyborców.
1. Czy jesteś za budową nowej sali widowiskowej przy dawnym Medyku?
2. Czy jesteś za gruntownym remontem istniejącego MDK z wykonaniem nowoczesnej sali
    widowiskowo-kinowej w tym budynku?
3. Czy jesteś za budową amfiteatru w parku przy Medyku?
4. Czy jesteś za budową amfiteatru w parku przy zamku?
5. Czy jesteś za sprzedażą dotychczasowego MDK?
Należy zająć się także terenem poobozowym przy ul Grunwaldzkiej.
1. Czy jesteś za wykorzystaniem budynku głównego na cele usługowo-biurowe?
2. Czy budynki na tym terenie powinny być przeznaczane na mieszkania?
3. Czy wykonać makietę i  rozebrać lub czekać na zawalenie?
4. Inne
Rekreacja wodna.
1. Czy jesteś za stworzeniem zalewu, miejsca rekreacji dla mieszkańców Działdowa?
2. Czy jesteś za budową aquaparku?
3. Czy jesteś za budową taniej w eksploatacji pływalni, spełniającej podstawowe parametry.


6.11.2014

Przed wyborami.

   Ujawnili się kandydaci. Wielu dotychczasowych radnych chce być ponownie wybranymi. Co robili w czasie upływającej kadencji? Ci z koalicji głosowali - za, ci z opozycji - przeciw. Byli to przedstawiciele społeczeństwa, ale czy mieli mandat wyborców co do podejmowania stawianych decyzji? Oczywiście NIE. Czy konsultowali i kontaktowali się z wyborcami ? Też nie. Za to nie szkodzi im używać przed następnymi wyborami haseł: RAZEM ZBUDUJEMY WIĘCEJ i coś o WSPÓLNOCIE itp.. W ulotkach przedstawiają ogólniki oczywiste, na które nie będą mieć wpływu. Pojawiają się też szczegółowe działania i pomysły ale znów, czy wiedzą, że ludzie tego chcą? Nie mówię o prywacie, bo nie chcę nikogo oczerniać ale stwierdzam, że większość kandydatów a potem wybranych nie rozumie, że są przedstawicielami społeczeństwa. Wybór i praca w Radach jest służbą na rzecz społeczeństwa.